Novoměstsko nejen na starých pohlednicích

Rok vydání: 2015

Publikace „Novoměstsko nejen na starých pohlednicích” autorů Milana Šustra, Sylvy Tesařové a Ivana Remeše představuje prostřednictvím dobových pohlednic místní části Nového Města na Moravě a okolních obcí. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol podle jednotlivých oblastí Novoměstska. První část je věnována místním částem Nového Města na Moravě, druhá Bobrové a okolí, třetí část Sněžensku a čtvrtá Jimramovsku. Historické pohlednice doplňují současné fotografie, které nabízí čtenáři srovnání minulosti a současnosti.

Autoři: Milan Šustr, Sylva Tesařová, Ivan Remeš / 2015
Fotografie: Milan Šustr