Polnička na starých pohlednicích

Rok vydání: 2010

Kniha je autory pojata jako historická procházka fotografiemi a pohlednicemi, které zachycují obec Polničku a její okolí, včetně Velkého Dářka. Nejstarší pohlednice jsou z období rakousko – uherské monarchie, další pak z období let 1918 – 1940. Historický materiál je v knize doplněn současnými fotografiemi obce.

Autoři: Karel Černý, Petr Krčál, Milan Šustr / 2010
Fotografie 2010: Milan Šustr