Santiniho hvězda

Rok vydání: 2022

Fotografická kniha Santiniho hvězda je malou poctou umění stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla a jeho odkazu pro Žďár nad Sázavou. Fotograf Milan Šustr a historik Stanislav Mikule odhalují čtenářům tajuplnou symboliku čísel, jedinečné symetrie tvarů a hry světla a tmy. Opomenutý nezůstává ani duchovní význam celé stavby i historie poutí, které jsou jejím základním smyslem. Santiniho hvězda, tedy Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, vtiskla okolní krajině nezaměnitelný charakter. I po třech stovkách let ji lidé z celého světa nepřestávají obdivovat. Kostel na Zelené hoře je místem setkávání poutníků z dalekých míst i duchovního spočinutí. Je vyhledávaným exkluzivním cílem turistů i všedních rodinných procházek.

Kniha vychází u příležitosti 300. výročí posvěcení Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

https://www.jihlavske-listy.cz/clanek37534-obrazove-basne-o-zelene-hore.html?fbclid=IwAR0VIw72eU0snOBvhXli4Wqfp9vRdSxQCrRzOTVcCDvWD1LBxm4-VD1o21c

Autoři: Milan Šustr, Stanislav Mikule / 2022