Knihy a publikace

Jsem autorem a spoluautorem více než 50 knih s historickou a fotografickou tematikou. Mé fotky lze najít i v celé řadě dalších publikací, kalendářů a dalších materiálů.

Knihy, které fotím se z velké části zabývají srovnáním historické a současné fotografie. Jsou mezi nimi ale i knihy, které se danému tématu vymykají a to například fotografická kniha „Santiniho hvězda“, která vznikla ke 300. letům posvěcení Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

Hrad Pernštejn na starých pohlednicích

Rok vydání: 2012

Celobarevná publikace obsahuje více než 120 dobových pohlednic perly Moravy – hradu Pernštejna, pečlivě vybraných s muzejních fondů i významných sbírek soukromých sběratelů. Historický materiál doplňují současné fotografie, které nabízí čtenářům srovnání minulosti a současnosti.

Dobronín u Jihlavy na starých pohlednicích

Rok vydání: 2012

Knihou “Dobronín u Jihlavy na starých pohlednicích” nabízejí autoři čtenářům netradiční pohled na historii obce. Kniha obsahuje 50 historických pohlednic, které jsou pro srovnání doplněny současnými fotografiemi.

Budišov u Třebíče na starých pohlednicích

Rok vydání: 2011

Kniha čtenářům přibližuje městys Budišov prostřednictvím historických pohlednic, které jsou v knize doplněny současnými srovnávacími fotografiemi.

Zámek Žďár a Zelená hora na starých pohlednicích

Rok vydání: 2011

Celobarevná publikace představuje čtenářům více než 150 starých pohlednic, dobových fotografií a dalších dokumentů ve vztahu k Zámku Žďáru a Zelené hoře, pečlivě vybraných z muzejních fondů i významných sbírek soukromých sběratelů. Historický materiál doplňuje přes 20 současných fotografií, které nabízí čtenářům srovnání minulosti a současnosti. 

Polnička na starých pohlednicích

Rok vydání: 2010

Kniha je autory pojata jako historická procházka fotografiemi a pohlednicemi, které zachycují obec Polničku a její okolí, včetně Velkého Dářka. Nejstarší pohlednice jsou z období rakousko – uherské monarchie, další pak z období let 1918 – 1940. Historický materiál je v knize doplněn současnými fotografiemi obce.

Hamry nad Sázavou na starých pohlednicích

Rok vydání: 2010

V knize Karla Černého “Hamry nad Sázavou na starých pohlednicích” jsou uveřejněny historické pohlednice obce z let 1900 až 1960, které jsou doplněny dobovými fotografiemi a pro srovnání i těmi současnými.